25 feb

3-6 maj 2023 XXXIV Course on Musculoskeletal Pathology, Bologna (Italy)

Nu finns kursen om muskuloskeletala tumörer i Bologna att anmäla sig till. Se vidare på kurssidorna.

23 feb

Nya kurser - thorax och akutröntgen

Kurser i horaxradiologi med lungmedicinsk inriktning i Göteborg i maj och Basal akutradiologi i Eksjö finns nu att söka på kurssidorna!

22 feb

Kurs i ryggens radiologi och sjukdomar

SFNR arrangerar den sedvanliga ryggkursen på Cypern i höst. Se mera i kursprogrammet!

19 feb

11-12 maj 2023 Svensk Förening för Bröstradiologi vårmöte, Stockholm

11-12 maj 2023 Svensk Förening för Bröstradiologi vårmöte, Stockholm. Se vidare på kurssidorna.

19 feb

Stipendieutlysning

SFMR samarbetar med flera företag för att möjliggöra stipendieutdelning till forskning inom radiologi i Sverige. Ansökningstiden för dessa har nu öppnat och stängs sista april. Se mera om detta...

6 feb

SURF-veckan 2024

Surf-veckan i januari 2024 finns nu annonserad i kalendariet.

2 feb

SURF - priser och stipendier

Stipendier och priser från SURF för 2023 har nu utlysts. Se vidare på SURFs delföreningssidor.

1 feb

Röntgenveckan 2023 - anmälan öppen!

Anmälan till Röntgenveckan 2023 i Uppsala är nu öppen. Se vidare på rontgenveckan.se

1 feb

Japan - Sverige

Registrering och abstract inlämning till “14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society and 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium, 30th of May- 1st of June, Stockholm”...