25 maj

ESR E-book for undergraduate students

The ESR eBook for Undergraduate Education in Radiology has, under the leadership and careful guidance of Prof. Minerva Becker, become a flagship project of the ESR used by students and teachers...

23 maj

Växande intresse för EDiR

European Diploma in Radiology är en examen man kan ta efter avslutad specialistutbildning i radiologi. Den arrangeras via EBR som är en del av vår europeiska radiologförening. Tidigare år har...

23 maj

Viktig enkät om radiologers arbetssituation!

Ett mail kom: Dear recipient, The well-being of radiologists is as important as the work they do in the clinics and in academia. We are a Tampere University based...

5 maj

Certifiering som subspecialist

Från och med 2023-05-12 kommer det att vara möjligt att ansöka om att bli certifierad radiolog inom tre fördjupningsområden. Fler följer inom kort. Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/subspecialisering/