17 okt

Samverkan sjukvård-industri

Samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Swedish Medtech, vilket är medicinteknikindustrins förening, finns nu att läsa på https://www.sfmr.se/sidor/samverkansregler-halso-sjukvard-och-industri/

14 okt

Katrine Riklund tilldelas Tage Sjögrens pris

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela professor Katrine Riklund vid Umeå universitet, Tage Sjögrens pris, för hennes betydande insatser inom den radiologiska bilddiagnostiken. Pristagaren...

8 okt

Historiska hörnan

SFMRs hemsida har nu utvidgats med en flik för Radiologisk historik. Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/radiologisk-historik/ . Denna flik kommer att uppdateras med mera tillgänglig data...

8 okt

Radiologen Ola Björgell får Sveriges största pris i Klinisk Medicin

Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus belönas med Håkan Mogrens pris i medicin 2022. Priset, 250 000 kronor, motiveras med hans arbete för...

5 okt

State of the Art Covid-19 som ett digitalt möte den 16-17 november

Även i år arrangeras State of the Art Covid-19 som ett digitalt möte den 16-17 november med en riktigt bra talarlista och möjlighet att skicka in abstracts och riktigt generösa posterpriser ...